Αρχική Εταιρεία Προϊόντα Ειδικές
Κατασκευές
Προσφορές Νέα Επικοινωνία
Ειδικές Κατασκευές

Η πολυετή εμπειρία της εταιρείας στις μεταλλικές εφαρμογές, ο άρτια μηχανολογικός εξοπλισμός, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό, μας επιτρέπει να εγγυηθούμε την άριστη εφαρμογή και ποϊότητα στις προσωπικές κατασκευαστικές σας απαιτήσεις.

Δείγματα ειδικών κατασκευών: info stand